BeeSoRelaxed

Handmade soy & beeswax eco candles

VAT NL003463344B54.       KvK 80603491

info@beesorelaxed.com

BeeSoRelaxed

Soy wax candles and beeswax candles are the most natural candles you can buy. Beeswax candles generate negative ions by cleaning the air of viruses, bacteria, dust, mold and other potentially harmful substances. Purifying the air can prove indispensable for people with sinus problems or asthmatics. When burned, soy and bee candles do not produce harmful substances such as: formaldehyde, toluene and benzene.
They are 100% vegan and safe for the environment, plant-based and biodegradable.
 

Beeswax candles

Beeswax candles are an idea for an addition to an apartment or a small gift for a loved one. Our beeswax candles are made in accordance with the traditional recipe and hand-cast in our workshop

Natural ingredients

Our candles are handmade from 100% natural products. Vegan and safe for the environment, vegetable and biodegradable. Beeswax burns 3 times longer than paraffin, and soy wax 2 times longer. Our jars can be reused. Our fragrances meet EU directives and IFRA standards. They are all manufactured in the UK and the Netherlands.

NEW FRAGRANCES FROM BeeSoRelaxed

FOR SAFETY

We want you to fully enjoy your candle while also thinking about your safety. Please read these safety instructions carefully before lighting the candle:

Never burn a candle for more than 4 hours at a time. Put out the candle if it is smoking, if the flame is too high or if it comes to the edge or bottom of the jar.

Before each use of the candle, cut the wick a little. Maintain a length of 3-5mm. Remove any impurities from the candle, e.g. wick remnants, matches.

Do not move the candle after the wax has melted.

Never leave burning candles unattended.

Never burn candles near flammable materials.

Do not place burning candles near curtains, furniture, etc.

Keep burning candles away from pets and children.

Place burning candles on a stable, heat-resistant surface.

Make sure the burning candles are placed at least 8 cm apart.

If you have any questions about burning our candles, please email us at info@beesorelaxed.com

W trosce o bezpieczestwo

Chcemy, abyś w pełni cieszył się swoją świecą, jednocześnie myśląc o swoim bezpieczeństwie. Przeczytaj uważnie te instrukcje bezpieczeństwa przed zapaleniem świecy:

Nigdy nie pal świecy dłużej niż 4 godziny na raz. Zgaś świecę, jeśli dymi, jeśli płomień jest zbyt wysoki lub jeśli zbliża się do krawędzi lub dna słoika.

Przed każdym użyciem świecy obcinamy odrobinę knot. Utrzymuj długość 3-5 mm. Usuwaj ze świecy zanieczyszczenia np. resztki knota, zapałek.

Nie ruszaj świecy po upłynnieniu wosku.

Nigdy nie zostawiaj płonących świec bez nadzoru.

Nigdy nie pal świeczek w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie umieszczaj płonących świec w pobliżu zasłon, mebli itp.

Trzymaj palące się świece z dala od zwierząt domowych i dzieci.

Umieść płonące świece na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni.

Upewnij się, że palące się świece są umieszczone w odległości co najmniej 8 cm od siebie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące palenia naszych świec, napisz do nas na adres beesorelaxed@gmail.com

WRITE TO US

BeeSoRelaxed

Boshamerstraat 23 3314XA Dordrecht
The Netherlands

info@beesorelaxed.com

0031644361449

Made in The Netherlands
VAT NL003463344B54
KvK 80603491

    I accept the terms and conditions