BeeSoRelaxed

Handmade soy & beeswax eco candles

VAT NL003463344B54.       KvK 80603491

info@beesorelaxed.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane. W naszym przetwarzaniu przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Zakaz marketingu opartego na danych bez zgody: nie udostępniamy danych osobowych w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę; Bezpieczeństwo: podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe; Prawo dostępu i poprawiania: szanujemy Twoje prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania Twoich danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które zostały nam bezpośrednio przekazane lub z których jest jasne, że zostały nam przekazane do przetwarzania. Twoje dane osobowe możemy pozyskać, jeśli podasz je samodzielnie podczas składania zamówienia w serwisie, e-mailem lub w rozmowie telefonicznej.

Cele przetwarzania danych

Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

Przetwarzanie zamówienia; Cele statystyczne, aby zoptymalizować naszą stronę internetową i naszą politykę marketingową; Aby móc składać Ci ukierunkowane oferty po uzyskaniu Twojej zgody; Aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.

W celu realizacji zamówienia oraz prawidłowego i bezpiecznego działania serwisu, możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Zobowiązujemy te strony trzecie do ostrożnego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi i ograniczamy to udostępnianie do absolutnego minimum.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w wykonanie umowy, którą z nami zawierasz, chyba że za Twoją wyraźną zgodą lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Przechowujemy kopie zapasowe naszych danych w bezpiecznym miejscu i zobowiązujemy się do ich szyfrowania, gdy jest to wykonalne i przydatne. W szczególności korzystamy z połączeń sieciowych za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL). Korzystanie z tego systemu szyfrowania zapewnia poufność informacji przesyłanych przez Internet między Tobą a naszymi systemami.

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do wykonania zawartej z Tobą umowy, poza przypadkami, w których obowiązek prawny wyklucza usunięcie danych osobowych.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA LUB USUWANIA TWOICH DANYCH